Persondatapolitik

Persondatapolitik for Remarket.dk

1 Generelt

D.25 maj 2018 træder persondataforordningen i kraft. I det følgende kan du læse hvordan Remarket.dk indsamler og behandler dine oplysninger.

1.1 Persondatapolitik er gældende over de data som du giver os, eller som vi indsamler når du benytter vores services. Det være sig eksempelvis website, nyhedsbreve og lignende.

1.2 Remarket.dk  er dataansvarlige for de personlige oplysninger som du måtte have givet os. Har du spørgsmål til disse kan du du rette telefonisk eller skriftlig henvendelse til vores kundeservice. Kontaktoplysningerne kan findes længere nede i dokumentet.

2 Hvilke persondata indsamler vi, til hvilket formål og juridisk grundlag for behandlingen

2.1 Remarket indsamler automatisk oplysninger om dig og din færden på vores hjemmeside. Dette er blandt andet: Browservalg, søgninger (herunder ord og kategorier), det er din netværks lokationer og informationer om den enhed du benytter siden fra (PC/MAC, Mobil, Tablet).

2.1.1 Disse gør det muligt for os at forbedre din brugeroplevelse på Remarket.dk.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du køber et produkt er det nødvendigt for Remarket at indsamler vi data om dit indkøb, herunder: Adresse, navn, telefonnummer, e-maildadresse, oplysninger om hvilke varer du har købt, evt. oplysninger om hvilke varer du har returneret.

2.2.1 Formålet med ovenstående er at Remarket.dk skal være i stand til at levere de varer du har bestilt på Remarket.dk og ydermere overholde vores aftale med dig, herunder at vi kan administrere dine rettigheder ift. retur og reklamation over produkter. Ligeledes kan det være nødvendigt at kontakte dig vedrørende relevant information omkring en vare du har erhvervet.

Ligeledes er Remarket.dk nødt til at behandle data ift. en evt. tilbagetrækning af et produkt, bogføring og regnskab.

2.2.2 Retsgrundlaget for denne behandling er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Tilmelder du dig vores nyhedsbrev indsamler vi ligeledes din email og evt. dit navn.

2.3.1 Formålet med dette er at vi skal kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2 Retsgrundlaget for denne behandling er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3 Modtagere af personoplysninger

3.1 Remarket overdrager oplysninger om dit navn, emailadresse, adresse, ordrenummer, evt. telefonnummer samt levering ønske til Postnord, DAO365 eller en evt. anden transportør som vil skulle udøve levering af indkøbte varer.

3.2 Enkelte af vores databehandlere er lokaliseret uden for EU: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, Analytics v. Google LLC, Facebook Inc, Magento Inc og Microsoft Corporation.

Disse samarbejdspartnere, som behandler personoplysninger på vores vegne, har indgået skriftlige aftaler med os og er derfor underlagt streng fortrolighed. Ingen af ovenstående samarbejdspartnere må  anvende dine personlige oplysninger til andet end at opfylde nævnte aftale. Ovenstående er allesammen firmaer lokaliseret udenfor EU, nærmere bestemt USA, hvorfor deres databehandling er sikret gennem EU-US databehandler certificering: Privacy Shield. jf. EU persondataforordningens art. 45.

Kopier af certificeringerne kan ses her:

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

Google LLC:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Microsoft Corporation:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Facebook Inc.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

4 Dine rettigheder

4.1 Indsigtsretten

4.1.1 Du har til hver en tid ret til at bede om at få oplyst hvilke data vi har registreret om dig. Herunder også hvilke formål de tjener, samt hvilke kategorier af personlige oplysninger. Ligeledes har du ret til at få oplyst hvem der modtager og behandler oplysningerne, samt hvor vi har indsamlet dataene.

4.1.2 Du har ret til at få tilsendt en mail med en kopi af de personlige oplysninger vi har registreret og behandler om dig. Hvis du ønsker en sådan kopi skal du sende du sende en mail til support@remarket.dk.Vi sender kun personlige oplysninger som knytter sig til anmodnings-afsenders e-mailadresse. Det er ikke muligt at få tilsendt oplysninger, som tilknytter sig til en anden email adresse.

4.2 Retten til berigtigelse

4.2.1 Du har ret til at få rettet ukorrekte oplysninger om dig slettet. Finder du, at at vi har ukorrekte oplysninger om dig registreret, skal du gøre os opmærksom på det via e-mail til support@remarket.dk.

4.3 Retten til sletning

Retten til sletning kan kun ske med tilbagevirkende kraft. Har du anmodet om at få slettet dine data skal du være opmærksom på, at der fremadrettet kan blive indsamlet nye oplysninger om dig, såfremt du skulle benytte sig af Remarket.dk eller vores services.

Du har i nogle tilfælde ret til at få slettet dele eller alle dine personoplysninger slettet af os. Dette kan fx. ske hvis du tilbagekalder dit samtykke og Remarket.dk ikke har noget retsligt grundlag for fortsatte behandling af data.

Hvis en fortsat behandling af data er nødvendig er vi ikke forpligtede til at slette dine oplysninger. Dette kan eksempelvis være ift. at overholde vores juridiske forpligtelser, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares i forbindelse med en politiefterforskning.

4.4 Retten til begrænsning af behandling til opbevaring.

4.4.1 Du har i nogle tilfælde ret til at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger. Således at vi kun opbevarer dem, dette er hvis du mener, at disse oplysninger er forkerte.

4.5 Retten til dataportabilitet

4.5.1 I nogle tilfælde har du ret til at få en kopi af registrerede personoplysninger, som du selv har givet os. Dette udleveret i et maskinlæsbart format. Ligeledes har du ret til at overføre personoplysninger om dig selv til en dataansvarlig.

4.6 Retten til indsigelse
4.6.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

4.6.2 Med baggrund i din personlige situation har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige oplysninger. Disse bliver foretaget på baggrund af vores legitime interesse. Du kan ev.t jf. pkt. 2.

4.7 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.7.1 Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til direkte markedsføring, herunder eks. nyhedsbreve. Ønsker du at tilbagekalde dette, kan du blot rette henvendelse til support@remarket.dk.

4.8 Retten til at klage

4.8.1 Du har til hver en tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5 i 1300 København K. Her kan du klage over Remarkets behandling af dine personlige oplysninger. Du kan både klage på telefon: 0045 33 19 32 00 eller på mail: dt@datatilsynet.dk.

5 Sletning af persondata

5.1 Hvis du efter 2 år ikke har interageret med vores hjemmeside eller vores services, vil dine oplysninger blive slettet eller udelukkende være tilgængelig i anonymiseret form. Således vil det ikke være muligt at spore dem tilbage til dig. Disse oplysninger er: Brug af Remarket.dk, dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, leveringsmåde, samt hvilke produkter du har købt og i den forbindelse måske returneret til os. Ligeledes hvilken browser du har benyttet på Casup.dk og hvilke produkter og kategorier du har søgt på. Slutteligt har vi informationer om hvilken enhed du har besøgt Remarket.dk på (PC / MAC, Mobil, Tablet) og din brug af vores facebookside og nyhedsbrev, pop-ups eller lignende.

Ombytning af produkt udløser en ny toårig reklamationsperiode, hvorfor Remarket bliver nødt til at beholde data i denne periode.

5.2 Ovenstående (jf. punkt 5.1) oplysninger kan gemmes i længere tid, hvis Remarket vurderer at have et legitimt behov for at opbevare dem, i tilfælde hvor det er nødvendigt. Dette kan være for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Dette kan ligeledes være at dine personoplysninger er nødvendige for at vi kan opfylde gældende lovkrav.

5.3 Personoplysninger indsamlet i forbindelse med køb på Remarket.dk bliver som udgangspunkt slettet eller anonymiseret. Dette sker som udgangspunkt efter udløb af 2. kalenderår, efter du har gennemført dit køb.

6 Sikkerhed

6.1 Remarket har gennemført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, destrueres, fortabes, ændres eller misbrugt samt mod at de kommer uvedkommende i hænde eller til kendskab.

6.2 Kun medarbejdere med et reelt behov for oplysningerne har adgang til dem.

7 Kontaktoplysninger

7.1 Remarket.dk (CVR 38722794)  er ansvarlig for de data som indsamles via Remarket.dk

7.2 Har du spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik kan du rette henvendelse til:

Remarket ApS
Brunbjergvej 4
8240 Risskov

Mail: support@remarket.dk

8 Ændringer i persondatapolitikken

8.1 Hvis vi foretager ændringer i vores persondatapolitik, vil du blive informeret om det næste gang du besøger Remarket.dk.